12 February 2010

Paki-Suporta Ang Public Health, Sagutin Ito


Ang surbey na ito ay para sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki o MSM, gay bakla at sa mga transgender. Nilalayon ng surbey na ito na magbigay ng malalim na pangunawa sa sa mga salik ng lipunan at gawi pagdating sa kaalaman sa HIV prevention, testing at care and support. Maaring maging daan ang resulta ng surbey na ito sa paglinang o paglikha ng mga bagong programa sa pagpapababa ng pagkakahawa ng HIV at STI sa mga MSM, gay, bakla at transgender na gumagamit ng internet.

No comments:

Post a Comment